Ποιοι είμαστε

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων αποτελείται από επιστημόνισσες και επιστήμονες του Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής των ΑΕΙ της χώρας (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) που εργάζονται στα Τμήματά τους στο πεδίο της Πρακτικής Άσκησης φοιτητριών και φοιτητών και έχουν αναπτύξει σχετική ερευνητική δραστηριότητα. Το Δίκτυο ΠΑ λειτουργεί από το 2008 και συνεισφέρει στον επιστημονικό διάλογο για την αναβάθμιση των Πρακτικών Ασκήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερα της Εκπαίδευσης  των Εκπαιδευτικών (αρχικής και συνεχιζόμενης) με εξαιρετικά εποικοδομητικό τρόπο. Κατά την παρούσα περίοδο αποτελείται από 36 μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής  που εργάζονται στα εφτά (7) ΑΕΙ της χώρας (ΑΠΘ-ΤΕΠΑΕ, ΔΠΘ-ΤΕΕΠΗ, ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ, ΠΔΜ-ΠΤΝ, ΠΘ-ΠΤΠΕ, ΠΚ-ΠΤΠΕ, ΠΠ-ΤΕΕΑΠΗ, ΠΤΝ-ΠΙ).

Λίστα Μελών Δικτύου 2023 

Παρουσίαση του Δικτύου 

Η παρουσίαση έγινε από την Δόμνα Κακανά, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ στο πλαίσιο Διημερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ με θέμα: «Οι πρακτικές ασκήσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών: δυσκολίες, προκλήσεις και προοπτικές» στη μνήμη της Ευγενίας Κουτσουβάνου, Καθηγήτριας Προσχολικής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2-3/12/22.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το 2018, κατά την 17η συνάντηση του Δικτύου στην Μονή Πάου, δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου λειτουργίας του Δικτύου. Έτσι, συστάθηκε το Καταστατικό λειτουργίας του Δικτύου από 18 μέλη του, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκαν στην βασική ομάδα συγκρότησής του. Η ανάγκη αυτή προέκυψε  σε μια προσπάθεια καθορισμού κάποιων κανόνων ένταξης νέων μελών στο Δίκτυο αλλά και παραμονής σε αυτό. Βασική ιδέα υπήρξε ότι η ένταξη στο Δίκτυο δεν γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες εφόσον κάποιος/α  συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ του τμήματός του/ης. Σύμφωνα με το καταστατικό, η ένταξη στο Δίκτυο αφενός απαιτεί από το νέο μέλος να συμμερίζεται την έγνοια και το ενδιαφέρον για τη συνεχή εξέλιξη της πρακτικής άσκησης και να συμφωνεί με τον επιστημονικό, ερευνητικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα του δικτύου,  αφετέρου να είναι διατεθειμένο να συμμετέχει στις δράσεις και συναντήσεις του δικτύου με συνεπή και αδιάλειπτο τρόπο.