2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Αγωγής

  • Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», υλοποιήθηκε από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και τους εκπρόσωπους των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο, στις 28-30/9/2018 και διεξήχθη στον Βόλο.