1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Αγωγής

Το 1ο Συνέδριο του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Αγωγής με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές» υλοποιήθηκε από το Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ. στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2013, Αλεξανδρούπολη.

 

   • Ομάδα Σ. (2014). Η προβληματική του συνεδρίου Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 1(2), 2–4. https://doi.org/10.12681/hjre.8942